regulamin

§1 Informacje ogólne


1. Regulamin określa zasady sprzedaży przez sklep: www.intermak.pl należący do firmy Inter-Mak Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Pawlak Andrzej Jacek, Wolski Krzysztof Wojciech, Drzewiecki Mateusz Michał, z siedzibą przy ul. Traktorowej 148/158, 91-204 Łódź, REGON 10097826, NIP 9471973511, KRS: 0000097846.

2. Transakcje kupna-sprzedaży odbywają się w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym www.intermak.pl, zwanym dalej Sprzedającym.

3. Serwis internetowy Sprzedającego pod nazwą www.intermak.pl funkcjonuje pod adresem www.intermak.pl


§2 Zamówienia


1. Zamówienia przyjmowane są przez cały czas pracy serwisu internetowego www.intermak.pl

2. Do realizacji zamówienia koniecznie jest: - wskazanie zamawianych produktów i ilości; - podanie danych potrzebnych do dostawy – wg pól formularza zamówienia; - wskazanie preferowanej formy płatności i dostawy; - w przypadku pierwszego zakupu pobraniowego przez Klienta weryfikacja telefoniczna; - potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie linku zawartego w mailu otrzymanym ze sklepu po złożenia zamówienia. Wyjątkiem są Kupujący zarejestrowani w sklepie www.intermak.pl, których wymóg potwierdzenia zamówienia nie dotyczy.

3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

4. W przypadku niedostępności produktów lub problemów z realizacją zamówienia Sprzedający skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.

5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe jedynie poprzez kontakt telefoniczny 42 640 52 23 w godzinach działania infolinii od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00.

6. Klienci zarejestrowani mają możliwość śledzenia stanu realizacji swoich zamówień na stronie www.intermak.pl.


§3 Ceny towarów i płatność


1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: - płatność przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy kurierskiej dostarczający przesyłkę. - płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu.

Nr konta www.intermak.pl: MBANK O/ŁÓDŹ 78 1140 1108 0000 5902 9100 1001 obsługiwany poprzez portal Przelewy24.pl

3. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy przesyłką zgodny z cennikiem firmy dostarczającej wraz z podatkiem VAT.


§4 Terminy dostawy i koszty


1. Każdy towar widniejący w sklepie jest dostępny. Wyjątkiem są towary promocyjne lub przypadki, w których cały stan sprzeda się poza godzinami pracy osób odpowiedzialnych za administrację sklepu.

2. Przewidywany czas realizacji wysyłki to 48 godzin roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

3. Przewidywany czas dostawy przesyłki kurierskiej to 24 godziny robocze.

4. Wysyłka zamówionych towarów następuje: - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (pobranie) - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia, w dni robocze, maksymalnie w przeciągu 48 godzin od otrzymania potwierdzenia. - w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu płatności – zaksięgowaniu środków na koncie www.intermak.pl, w dni robocze, maksymalnie w przeciągu 48 godzin od jego otrzymania.

5. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości metrów i całego zamówienia oraz wybranej formy płatności i dostawy. Informacja o koszcie wysyłki jest dostępna w trakcie dokonywania zamówienia na formularzu zawierającym zestawienie zamówionych towarów. 

§5 Rejestracja Klienta i polityka prywatności

1. www.intermak.pl umożliwia Klientom rejestrację w serwisie www.intermak.pl.

2. Rejestracja ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej transakcji oraz zwalnia Klienta z konieczności potwierdzania złożonych zamówień.

3. Rejestracja jest równoznaczna z podaniem danych niezbędnych do wysyłki oraz jednorazowym potwierdzeniem faktu rejestracji poprzez kliknięcie linku zawartego w otrzymanym mailu rejestracyjnym.

4. Rejestracja klienta umożliwia otrzymywanie wiadomości od www.intermak.pl oraz umożliwia otrzymywanie rabatów ustalonych indywidualnie przez www.intermak.pl.

5. Dane Klientów otrzymane zarówno w procesie rejestracji oraz składania zamówienia są prawnie chronione.

6. www.intermak.pl nie sprzedaje i nie udostępnia danych personalnych i adresowych osobom trzecim.


§6 Zwroty, reklamacje


1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w www.intermak.pl bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Zwrot jest możliwy, gdy towar spełnia wszystkie poniższe warunki:

- nie był używany, - nie został w żaden sposób zniszczony, - jest kompletny

3. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym paragonem oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze lub informacją o innym towarze w zamian.

4. W przypadku przesyłki zwrotnej realizowanej zgodnie z pkt 1., koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. www.intermak.pl nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

5. Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

6. Jeżeli w trakcie zawierania transakcji klient otrzymuje darmową przesyłkę, to w przypadku rezygnacji z transakcji i zwrotu towaru, koszty dostawy poniesione przez www.intermak.pl pomniejszą kwotę o której mowa pkt. 5.

7. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres: INTERMAK, ul. Traktorowa 148/158, 91-204 Łódź z dopiskiem „REKLAMACJA”. Tkaniny zakupione na stronie naszego sklepu powinny zostać dekatyzowane po odbiorze jakościowym tkaniny, w przeciwnym wypadku gwarancja z tytułu kurczliwości tkanin nie będzie uwzględniana na wyrobie gotowym. Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

 

§7 Postanowienia końcowe


1. Korzystając z serwisu Klient zgadza się akceptować regulamin zarówno będąc użytkownikiem zarejestrowanym jak i kupującym bez rejestracji.

2. Dla kwestii nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

3. Zarówno Klient jak i Sprzedający obowiązany jest do załatwiania wszelkich kwestii spornych polubownie. W przypadku bezskutecznych prób sprawę należy skierować do sądu właściwego dla Przedsiębiorstwa INTERMAK.